Zwroty i reklamacje

6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

6.1 Kupującemu będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży (co do wszystkich bądź tylko niektórych Produktów objętych taką umową) zawartej na odległość ze Sprzedającym w ciągu 14 dni od dnia doręczenia Produktu Kupującemu lub wskazanej przez niego osobie, na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.). Dla dochowania 14-dniowego terminu odstąpienia od umowy, wystarczy aby Kupujący wysłał oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przed upływem tego terminu.

6.2 Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu w dowolny sposób, jednakże rekomenduje się złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy  drogą elektroniczną (na adres sklep@milove.eu). W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną (w tym przesłania formularza o odstąpieniu drogą elektroniczną) Sprzedawca potwierdzi niezwłocznie otrzymanie informacji o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną.

6.3 W ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży Kupujący powinien odesłać zwracane Produkty na adres: 
Centrum Handlowe Arkada, Sklep Mi'love pawilon p-76, ul. Solec 81b, 00-382 Warszawa. Kupujący ponosi koszt odesłania Produktów do Sprzedawcy.


6.4 Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. 

6.5 W razie skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży, umowa taka jest uważana za niezawartą, a to, co Strony świadczyły ulega niezwłocznemu zwrotowi, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia o odstąpieniu. Sprzedający poświadczy Kupującemu zwrot Produktu niezwłocznie po jego otrzymaniu.

6.6 W przypadku skorzystania przez Kupującego z prawa odstąpienia, Sprzedający zwróci Kupującemu całość zapłaconej Ceny, Kosztów Dostawy, przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.7 W przypadku Użytkowników nie będących konsumentami, nie stosuje się postanowień o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży wskazanych w niniejszym punkcie 6 Regulaminu.

7 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

7.1 Sprzedający odpowiada wobec Kupującego będącego konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego za niezgodność zakupionego Produktu z Umową Sprzedaży, w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem dwóch lat od wydania Produktu Kupującemu, w zakresie określonym Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).

7.2 Wraz z reklamacją, wynikającą z niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, należy nadesłać paragon albo fakturę VAT lub w inny sposób wykazać zakup towaru w Sklepie. 

7.3 Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 10 dni od daty otrzymania przez Sprzedającego przesyłki z Produktem, a Kupujący zostanie poinformowany o sposobie jej załatwienia.

7.4 W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego, Sprzedający - zgodnie z żądaniem Kupującego - naprawi lub wymieni reklamowany Produkt na pełnowartościowy, obniży Cenę lub zwróci Kupującemu – na skutek odstąpienia przez Kupującego od Umowy Sprzedaży – pełną Cenę wraz z Kosztami Dostawy oraz koszty odesłania Produktu przez Kupującego. Zwrot kosztów odesłania Produktu nastąpi na podstawie kopii (skanu) dokumentu potwierdzającego wysokość poniesionych przez Kupującego kosztów zwrotu Produktu.

7.5 W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Produkt zostanie odesłany Kupującemu wraz z opinią o braku podstaw do uznania reklamacji.

7.6 Sprzedający niniejszym podaje do wiadomości Użytkowników, iż w wyniku prania możliwe jest kurczenie sprzedawanych Produktów o nie więcej niż 4%. Takie kurczenie Produktu nie może stanowić podstawy reklamacji. 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl